สินค้าและบริการ


รับจดจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด

จดทะเบียนบริษัททุกประเภท

  รับจดจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน

  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แปรสภาพ - เลิกห้างหุ้นส่วน

  การเพิ่ม - ลดทุนบริษัท

  ดำเนินการคัดเอกสารทั้งหมดจาก DBD  พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าภายหลังจดทะเบียนเสร็จสิ้น

  ให้บริการรับ - ส่ง เอกสารถึงที่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในภาษีมูลค่าเพิ่ม

  จดทะเบียนเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

จัดทำบัญชี และวางระบบบัญชี

  รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, ด้านรับ - จ่าย, ด้านลูกหนี้ - เจ้าหนี้, บัญชีแยกประเภท  โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเอกสารเป็นรายเดือน

  บันทึกรายการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ถูกต้อง

  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

  • (ภ.ง.ด.1)   ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • (ภ.ง.ด.3, 53)  ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • (ภ.พ.30)  ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

  จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย รายเดือน

จัดทำเงินเดือนพนักงานในองค์กร

  คำนวณเงินเดือนและภาษี
  จัดทำรายงานการคำนวณเงินเดือน
  จัดทำรายงานสรุปเงินได้  รวมทั้งสวัสดิการ
  จัดเตรียมใบแจ้งเงินเดือน และบริหารจัดการข้อมูล
  จัดทำรายงานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

บริการด้านจดทะเบียน และประกันสังคม

นำส่งประกันสังคม และยื่นหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน

  จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ,ภ.ง.ด.1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

 จัดทำ และเตรียมแบบ พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม

- แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)

- แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)

- แบบแจ้งพนักงานเข้า – ออก (สปส.1-03/1 ,สปส. 6-09)

 ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี

 จัดทำปิดงบการเงินบริษัท 

  ปิดบัญชี จัดทำงบประมาณประจำปี และวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานรายเดือนทั้งปี

  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ประมาณกลางครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

  จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภ.ง.ด.94) / ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภ.ง.ด.90, 91) 

 

สำนักงานบัญชีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษา

  มีประสบการณ์ในวางระบบบัญชีในหลากหลายธุรกิจ จึงทำให้มีความเข้าใจการวางระบบบัญชีกับแต่ละธุรกิจ 

  สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และจัดทำระบบเพื่อให้ระบบบัญชีของคุณมีประสิทธิภาพที่สุด ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในการหาระบบบัญชีที่ดี และสอดคล้องกับองค์กร 

  มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเวลาของธุรกิจคุณ

  ติดต่อง่าย หลากหลายช่องทาง โดยมีทีมงานให้คำแนะนำตลอดทุกช่องทาง

  คุณจะได้ระบบบัญชีที่มีคุณภาพ เหมาะกับการดำเนินงาน และการเติบโตขององค์กร

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้